A A A
Tworzenie gier jest fajniejsze niż granie

Opublikowano wyniki II edycji konkursu GameInn.

05.10.2017

Nagrodzono 38 projektów łączną kwotą 93 milionów złotych. Wyniki konkursu ogłoszono 4 października w Krakowie.

Konkurs GameInn organizowany jest już po raz drugi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju -agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest inwestowanie w rozwój i wzmocnienie znaczenia polskiej branży producentów gier wideo na rynku światowym w perspektywie do 2023 r. Autorem strategii łączącej komercjalizację prac badawczych z biznesem jest minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Rozpatrywanych wniosków w II edycji programu było 90 na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 230 mln zł.
– Sukcesem tej edycji jest fakt, że 35 na 38 wniosków, które przeszły, to wnioski z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, czyli z sektora, do którego celowaliśmy. Innowacje nie powstają tylko w dużych firmach, ale często w małych, tworzonych przez młodych ludzi – powiedziała wicedyrektor NCBR Izabela Żmudka.
Według dyrektora NCBR prof. Macieja Chorowskiego nagrodzone projekty są bardzo różnorodne, dzięki czemu mogą być zastosowane w celach edukacyjnych, medycznych, społecznych, nie tylko związanych z branżą gier, np. uniwersalna platforma sprzętowa wspierająca gry dla niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem gier wieloosobowych i integrujących, wielokierunkowa bieżnia z systemem kontroli ruchu czy też gra edukacyjna w rzeczywistości wirtualnej dla uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących.
Wspieramy rozwój tych dziedzin, które mają największy potencjał, aby zwiększyć poziom innowacyjności polskiej gospodarki. Sektor gier wideo jest tego najlepszym przykładem, a Polska w najbliższych latach ma szansę stać się jednym z głównych graczy na globalnym rynku. Chcemy wykorzystać potencjał dynamicznie rozwijających się firm i znakomitych programistów. Ich projekty już dziś pokazują jak efektywna może być współpraca nauki i biznesu. To potencjalne koło zamachowe wielu obszarów innowacyjnej gospodarki – mówił wicepremier Jarosław Gowin.

W ramach programu sektorowego GameINN planowane jest przeprowadzenie jeszcze dwóch konkursów, z którego kolejny zaplanowano na drugi kwartał 2018 r.