A A A
Tworzenie gier jest fajniejsze niż granie

Kulturotwórcza funkcja gier

31.05.2017

Polskie Towarzystwo Badania Gier organizuje już po raz trzynasty międzynarodową konferencję naukową poświęconą roli gier w kulturze.

Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Technologie gier w perspektywie kulturowej” i odbędzie się w dniach 18 – 19 listopada 2017 roku w Poznaniu.
Partnerem wydarzenia jest Pracowni Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.
Organizatorzy zachęcają naukowców i specjalistów branży do zgłaszania propozycji referatów związanych z poniższymi zagadnieniami:

– Oblicza i kierunki badań nad grami w Polsce i na świecie

– Gry w edukacji, gamifikacja edukacji i innych sfer życia

– Ludologia jako nauka, przedmiot, cele i metody badań gier

– Język i komunikacja w grach, język gier

– E-sporty, e-sportowcy i ich miejsce wśród innych dyscyplin sportowych

– Gry i ich twórcy – między technologią a sztuką

– Nowoczesne technologie w grach

– Zjawiska społeczne i międzykulturowe w grach, gracze i ich społeczności

– Ekonomiczny, przemysłowy i prawny aspekt gier

– Serious games w życiu społecznym, ekonomii i polityce

– Odbiór gier w społeczeństwie, mediach i kulturze popularnej

– Relacje przemysł – nauka w kontekście gier

– Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka – wyjaśnia organizator. – Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!

Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.

(foto: Polskie Towarzystwo Badania Gier, Facebook)