A A A
Tworzenie gier jest fajniejsze niż granie

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu.

Oferta ARP obejmuje dla biznesu obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i usługi pozafinansowe konieczne w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych. ARP koncentruje się na nowoczesnych sektorach przemysłu 4.0, takich jak gry wideo, przemysł kosmiczny, automatyka i robotyka.

W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.

Poznaj szczegóły

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizującą zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

W swojej ofercie ma wiele programów zarówno w ramach programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Wiedza, Edukacja, Rozwój, Polska Cyfrowa, jak również programów strategicznych, krajowych oraz w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.

Poznaj szczegóły